Dhaka Office

  • House no. 70/A, Uttar Vashantek, Mirpur, Dhaka-1216
  • proximiosoft@gmail.com
  • +8801515 23 39 39 +8801914 22 58 39 +8801521 44 75 56

Tangail Office

  • Shantikunjo Mor, Thanapara
    Tangail.
  • proximiosoft@gmail.com
  • +8801515 23 39 39 +8801914 22 58 39 +8801521 44 75 56